top of page

חשוב לכם לקרוא על התנהגויות אופייניות של ילדי הפרעת הקשב ולקבל כלים יישומיים לתגובות הוריות מותאמות ?

הצטרפו לרשימת התפוצה של הבלוג ומדי פעם תקבלו ממני מייל עם הפוסט החדש. אל דאגה אני לא חופרת לכם וכמובן שניתן להסיר עצמכם מהרשימה בכל עת שתרצו

  • אורלי כהן

סל שילוב

מה זה סל שילוב?

סל שילוב הוא סך כל השעות שמוקצות לבית הספר כדי לתת לתלמידים שזקוקים לכך סיוע של הוראה מתקנת או סיוע מסוג טיפול רגשי.

את סך השעות מקבל בי"ס עפ"י נוסחה מסויימת של משרד החינוך ועליו לערוך רשימה של כל בעלי הזכות לסיוע ולתעדף ביניהם, כיוון ש- חשוב לזכור: אף פעם "השמיכה הטיפולית" אינה מספיקה לסייע לכל בעלי הזכאויות.

כמה דברים שחשוב לשים לב אליהם:

1. המלצות הניתנות באבחון דידקטי או פסיכו- דיקטי כשמן כן הן, בגדר המלצות ובי"ס אינו חייב לקבלן.

2. בד"כ ככל שעולים בשכבות הגיל, מתמעטות שעות השילוב הניתנות לילד הזכאי, כיוון שבד"כ בתי הספר מעדיפים לחזק בכמות שעות גדולה יותר את הילדים הצעירים יותר, בכיתות ב-ג.

3. לצורך קבלת סיוע מסל השילוב יש להציג לבי"ס "מסמך קביל" שיכיל חוו"ד דידקטית (לימודית): על הישגיו הלימודיים של הילד וגם חוו"ד פסיכולוגית המתייחסת לצד הרגשי.

בהתאם להנחיות משרד החינוך, אין להפנות את ההורים לערוך מבחן חיצוני אלאל יש קודם לקבל חוו"ד ממחנכת הכיתה וגם ניתן להיעזר במורת השילוב שתחווה דעתה באשר לקשייו של התחמיד כדי לקבוע האם אכן קיים פער מההשגים המצופים מבני גילו ובשל כך, לאפשר קבלת הסיוע מסל שעות השילוב.

4. ההורים הם חלק בלתי נפרד מתהליך קבלת הסיוע מסל השילוב, הם יוזמנו לוועדה הבית ספרית שתבחן את המסמכים שהוצגו לה ויוכלו להשמיע את דעתם באשר לסיוע לו זקוק הילד שלהם.

5. ההחלטה הסופית באשר לחלוקת השעות היא בכל מקרה בידי בית הספר.

6. במעבר לחטיבה, נדרש להעביר לבי"ס מסמך מקיף שהוא אבחון פסיכו- דידקטי כדי לקבוע את הזכאויות של התלמיד.


בכל מקרה, בי"ס צריך להוכיח כי עשה כל שביכולתו כדי לסייע לתמיד, בין אם במסגרת שעות פרטניות- שאינן דורשות הגשת מסמכים אלא מיפוי כיתתי העורכת המורה עצמה במקצועות הלימוד השונים ובין אם במסגרת סל השילוב.


לעומת תלמידים עם קשיי למידה או לקות למידה מאובחנת המקבלים מענה מסל השילוב, לילד עם אבחנה של הפרעת קשב מתקשה המסגרת הבית ספרית לתת מענה. אבל, חשוב לזכור שלרוב, הילדים בעלי הפרעת הקשב יחוו גם קשיים רגשיים או שכתוצאה מהפרעת הקשב הם מתקשים להתרכז בלמידה וצוברים פערים, או אז תיתכן אפשרות של סיוע אם באמצעות אבחון רגשי מסודר המתייחס לנושא זה או באמצעות המיפוי הכיתתי כמו שתיארתי קודם לכן.


686 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comentarios


bottom of page