חשוב לכם לקרוא על התנהגויות אופייניות של ילדי הפרעת הקשב ולקבל כלים יישומיים לתגובות הוריות מותאמות ?

מה בין בקשת סליחה לבין תפקודים ניהוליים

יום הכיפורים המגיע אלינו הוא שיאה של תקופה הנקראת עשרת ימי תשובה - מהי אותה תשובה? ולא, אני לא מתכוונת להתפלפל כאן בדברי תורה (קטונתי..)...